Hem

HindreusConsulting erbjuder tjänster inom HR & Ekonomi


Vi har en bred och gedigen kunskap ifrån Telecom, Handel, Tillverkningsindustrin, Bygg och Anläggningsbranschen.


Erfarenhet som HR-chef i en projektorganisation inom tillverkningsindustrin med Internationellt fokus och med hög tillväxtfaktor. Vikten av styrdokument framtagna tillsammans med organisationen med lyhördhet och motivation ifrån medarbetarna visades vara en stor och viktig fråga.


Vi har erfarenhet inom Företagsekonomi och Ekonomistyrning och stor erfarenhet ifrån att starta företag ifrån grunden.


Målbilder med framtidsfokus där delaktighet och ledarskapsnärvaro är tydliga skapar en organisation med positivt hjärta och höga vinster.


Som inhyrda konsulter kan vi stödja er organisation i såväl korta som långa uppdrag, kanske projektledning i specifika frågor inom ...

Medarbetare/Ledare


•Rekryteringar

•Befattningsbeskrivningar

•Policys, Styrdokument

•Förhandlingar

•Uppsägningar 

•Medarbetarsamtal

•Rehabilitering

•Konflikt och krishantering

•Coachning

•Bollplank inom Arbetsrätt

•Delegeringsansvar


Organisation


•SWOT analys

•Arbetsrätt

•Arbetsmiljö

•LedningsarbeteEkonomi


Löpande bokföring

•Balans och Resultatrapport 

•Bokslut

•Lönehantering

•Skatter och moms

•Systemförvaltning© 2015 Hindreus Consulting